Jdi na obsah Jdi na menu
  

Metabolismus, výdej a příjem energie

08.11.2007 l Radek Mirovský

Udržování optimální váhy a redukce tukové tkáně je mimo jiné závislé na množství přijaté a spotřebované energie. Hodnota vydané energie potřebné pro látkovou přeměnu se jinak nazývá metabolismus.

Pro určení metaboslimu je nutné znát hodnotu bazálního (klidového) metabolismu. K němu pak připočteme energii, kterou vydáváme fyzickou i duševní činností během dne a výsledné číslo je množství vydané energie nutné pro pokrytí celkového denního metabolismu. Základními jednotkami jsou buď kilokalorie (kcal) nebo kilojoule (kJ), přičemž 1 kcal je zhruba 4,2 kJ.

Bazální metabolismus (BM)

Bazální neboli klidový metabolismus (BM) je energie, která je nezbytná pro základní životní pochody v organismu - termoregulace, svalové napětí, funkce srdce, jater, ledvin, plic, centrální nervové soustavy atd. Jakákoliv pohybová i duševní činnost navíc (chůze, oblékání, čtení, běh, soustředění, stres i trávení potravy) výdej energie zvyšuje.

Stanovení bazálního metabolismu

BM lze stanovit přibližně podle níže uvedených vzorců, výsledná hodnota je však pouze orientační (podobně jako v případě BMI). Pokud chceme získat přesnou hodnotu svého BM, je lepší navštítit odborné pracoviště, které se stanovením BM zabývá.

muži : BM = 66 + (13.7 x hmotnost) + (5 x výška) – (6.8 x věk) (kcal)
ženy : BM = 655 + (9.6 x hmotnost) + (1.85 x výška) – (4.7 x věk) (kcal)


BM fyzicky průměrného muže (cca 180 cm, 75 kg, 20 - 50 let) je asi 1670 - 1860 kcal (7000 - 7800 kJ) za 24 hodin.

BM fyzicky průměrné ženy (cca 167 cm, 61 kg, 20 - 50 let) je 1310 - 1480 kcal (5500 - 6200 kJ) za 24 hodin.

Hodnota BM je individuální veličina - výsledné číslo je ovlivněno věkem, tělesnou strukturou, pohlavím, výškou, váhou, poměrem aktivní (netukové tkáně) a pasivní hmoty (tukové tkáně). Energetický výdej je nejvyšší během dětství a dospívání, v průběhu těhotenství a kojení atd. S rostoucím věkem hodnota BM klesá, což se u většiny z nás projevuje zvyšováním procenta tuku.

Za předpokladu, že přijatá strava bude obsahovat všechny druhy kvalitních živin podle teorie zónové diety (viz článek o základních živinách ) a že bude přijatá energie odpovídat zhruba energii vydané, neměl by zdravý a fyzicky aktivní člověk ani přibírat ani ztrácet váhu. A neměl by se ani měnit poměr aktivní a pasivní hmoty (netuková a tuková tkáň).

Naopak budeme-li se snažit redukovat tukovou tkáň, měli bychom přijmout méně, než vydáme. Teoreticky by zdravý člověk měl zhubnout 1 kg tukové tkáně za měsíc, za předpokladu, že každý den přijme o 1000 kJ méně, než vydá. Za optimální se považuje hubnout kolem 2 kg tukové tkáně za měsíc, tj. cca 2000 kJ za den méně přijmout než vydat.

Příklady hodnot metabolismu při různých aktivitách


Běh 12 km/h.......................... 900% BM
Běh 16 km/h........................ 1280% BM
Běh 20 km/h........................ 2000% BM
Jízda na kole 12 km/h............. 340% BM
Jízda na kole 18 km/h............. 560% BM
Jízda na kole 24 km/h........... 1060% BM
Plavání prsa 50 m/min............. 780% BM
Plavání kraul 50m/min........... 1180% BM
Chůze 5 km/h........................ 300% BM
Chůze 7 km/h........................ 440% BM


Hodnoty jsou uvedeny v procentech bazálního metabolismu. Vždy je však nutno brát v potaz jen dobu, po jakou dobu je aktivita vykonávána. To znamená, že pokud bude člověk 1 hodinu běhat rychlostí 12 km/h, musí vynásobit BM devíti a to celé vydělit 24 a připočíst k BM a ostatním aktivitám.

Zhubnout, vytvarovat a zpevnit postavu však jde i jinak. Ve spolupráci s profesionálními trenéry fitness, fyzioterapeuty a výživovými specialisty, jsme pro vás připravili speciální program Hubnutí a tvarování postavy zaměřený na zpevnění problémových partií, zlepšení stravovacích návyků a redukci váhy.

Radek Mirovský (www.radek-cvici.cz) je osobní trenér (www.trener-fitness.cz)

DiskuzeCAPTCHA Image


[ Jiný obrázek ]


Davidnet - 30.03.2019 - 20:24 [ reagovat ]

Testosterone Enanthate Stability Backlink to critiques and content about your home-based business using your social media accounts and blog, in case you have them. Everyone loves to read through beneficial testimonies, and other sites will see that you're pleased to link back to them so they'll create evaluations exclusively for the rear-link! Oral Steroids Effects As opposed to making the rounds within a fog from drowsy antihistamines or remaining inside of in the course of in season adjustments, understand your options and take control of your allergies! Steer clear of the dirty appears you get soon after sneezing in public places by coping with them completely. Bear in mind these guidelines so that you can tolerate relieve.Learning To Make Your Hard Earned Money Be Right For You Lovegra Wirkstoff Trying to learn a whole new ability can often be annoying, and picture taking is not any exception for that tip. It is necessary, however, to enjoy the learning procedure. Tend not to pressure above skipped shots, unclear photographs or officially imperfect images. You find out by trying, so unwind, and relish the process of learning to be a far better digital photographer. Drostanolone Propionate And Enanthate

EdwardenfOg - 27.03.2019 - 21:11 [ reagovat ]

Avis Sur L'Anavar An incredible hint which can help you battle despression symptoms is always to get rid of any behaviors which allow despression symptoms. Sensation sorry for your self could be a thing that seems correct at that time nevertheless it will just improve your depression. Consider your very best to prevent these actions to get from your despression symptoms. Masteron 100 A fantastic search engine marketing suggestion is to focus on close to 5-20 principal keywords that happen to be associated. You wish to concentrate on these keywords and phrases to enable you to rank far better for such keyphrases. You must figure out which key phrases brings by far the most good quality visitors to your web site. Primobolan T Nation Produce a published schedule for your home schooling kids. To properly instruct a kid, you need a specific degree of composition in each day. By making a routine, you give your method for keeping that composition. This can help to produce the transition from one topic to the next much easier, and it will enable you to, since the teacher, to know you are addressing all the topic regions you want to include. Drostanolone Propionate Libido

EdwardenfOg - 27.03.2019 - 04:35 [ reagovat ]

Sustanon 250 Farmacias Similares Discover around you are able to regarding your situation for those who have joint inflammation. The old saying that expertise is energy is especially accurate in such a case. The greater number of you understand your kind of arthritis and its therapies, the greater probability you might have of living an entire and productive daily life regardless of your trouble. Anadrol Hair Loss Don't forget about your drawers when completing your photo or movie stock for your own home insurance coverage. Also, ensure you consist of anything at all you could be trying to hide apart in the key place like pricey precious jewelry. Open that jewelry container and consider images for each object separately with all the obtain cost and time of buy, if acknowledged. Mesterolone 25 Mg the apple ipad tablet is famous for its excellent video camera equipment and photograph enhancing computer software. Together with the most recent digital camera software, you're capable to concentrate on personal targets and improve the image. During times of a populated location or community function, this helps be sure you click a high quality photo on the initial consider. Deca Durabolin Kokemuksia

HerbertGrigh - 26.03.2019 - 19:44 [ reagovat ]

Masteron Balding Learn to establish your causes in daily life to be able to avoid them. A few things can make you sense significantly worse if you suffer from major depression, so make certain that you're usually focusing on what distinct stuff inside your everyday daily life really help you feel straight down and out. When you can steer clear of these certain items, you could possibly recover. Equipoise Use In Racehorses In the event you aren't hypersensitive or understanding of green tea plant oil, you can use it to take care of a light candida. Slather the most notable 3rd of a standard tampon using a private lubricant, and then include a handful of drops of green tea shrub oils. Tend not to keep the tampon in longer than 8 hours, and remove it immediately when you expertise any discomfort or irritability. Winstrol V Injection Dosage Try not to see this news usually. Many times, news reports is filled with all types of unfavorable stories, about incidents in your neighborhood, and round the planet. When confronted with nervousness, you do not should supply the anxiousness any more bad issues to dwell on. Turn off the TV, grab a lighthearted guide to read through as an alternative. Dianabol 2 Week Results

BrianFoedo - 26.03.2019 - 19:35 [ reagovat ]

Oxandrolone And Testosterone Cycle Keep ui tools constant and user-friendly. Continue to keep all underlined written text clickable and allow for something new of shade of backlinks already clicked on. If your website is easy to use and constant during all the internet pages, folks could be more likely to remain on your web site for extended intervals, along with see your site more often than once. Anavar 8 Or 10 Weeks As previously mentioned, buying the stock exchange is around making an investment your time and efforts, along with, your money. For the greatest final results, you need to take the time and do the research, along with, ongoing to watch more than your expense when you make investments. The info on this page has become obtained to assist you do exactly that, helping you to make your investments successful.Treat Your Cystic Acne By Using These Guidelines Oral Steroids And Weight Gain A wonderful way to gain more control over your individual financial situation is usually to change from greeting card to cash for small items, like when buying gourmet coffee or treats, and set a each week reduce. This'll suggest you spend significantly better focus on how much you're shelling out for what might appear like little products, but in fact are expenses which mount up really quick. Turinabol Blood Pressure

Davidnet - 26.03.2019 - 17:18 [ reagovat ]

Methenolone Enanthate Benefits Make sure all your webpages have titles, and make sure they are descriptive. A surprising variety of web pages available are classified as "untitled papers" or "new papers". This not simply denies website visitors a good part of info to consider your site, but additionally totally ruins your Search engine optimisation, since search engine listings excess weight webpage titles intensely when rating sites. Masteron My Personal Trainer Purchase new and straightforward elements at community farmers' market segments, and the foods will pretty much take it from there. Don't do a whole lot in order to accent the natural goodness of these food items. You may also wish to neglect a robust ingredient that would mar their types. Be dependent by yourself intuition and very good style. Anavar Kelly - Trapped In The Closet Be careful of the profession you select when you have symptoms of asthma. Specific jobs like painters, bakers, overall health personnel, and farm personnel require utilizing substances or resources which could become worse your symptoms of asthma or trigger an asthma strike. Try and stick with work that you will be in a proper atmosphere for hours on end. Equipoise Putter

JamesInill - 09.01.2019 - 08:04 [ reagovat ]

Winstrol Nosebleeds Those who have problems with snoring know who bothersome it can be. People who sleeping having a snorer fully realize! But were you conscious that it comes with an much more extreme form of snoring that actually carries some hefty health risks? This is recognized as obstructive sleep apnea continue reading regarding this in this article. Oral Steroids Risks Pure cotton may be one of a pimples-sufferer's close friends. Clothing manufactured from man made components, including nylon material, can keep the facial skin from breathing. Use natural cotton as much as possible, to maintain skin free of moisture and comfortable. Natural cotton bedsheets could also keep your epidermis far healthier and keep perspiring to a minimum. Boldenone 250 So you understand what must be done to effectively blog with certainty and objective. Social connections is actually a useful impact obtained from constant operating a blog, so do not wait to utilize the techniques learned on this page. Your customers will benefit from your attempts and thus will your company.Understanding How Computer Game Cheat Codes Operate Winstrol 40 Tablet. 2 Mg/Tabl

JamesInill - 27.12.2018 - 15:11 [ reagovat ]

Testosterone Propionate Alpha Pharma Price The next time you visit a store, look in the face treatment proper care segment for contra--ageing goods. There are several creams and gels on the market that one could relate to your face that contain vitamin E, that can help to clean and strengthen the outer lining of the epidermis. Boost your face treatment proper care and slow up the aging process with contra--ageing goods. Tren Ace 100 Cambridge Research Put your training session to the daily plan, and stick to it. A lot of people state that they do not have enough time to exercise, but when you include it with your schedule and give it a try, you could find which you nevertheless attained the rest you experienced to accomplish. Get rid of the justification, and get to work! Is Anadrol A Dht Try to be as helpful as is possible when composing a article on the blog. It really is best that your site visitors feel like they may have considered anything out of looking at your blog articles. If guests don't think that your posts are supporting them in almost any manner, they almost certainly won't stay about lengthy. Mesterolone Beard Growth

Anthonycunny - 27.12.2018 - 00:55 [ reagovat ]

Equipoise And Winstrol Ciclo Come to be obsessed with your personal desired goals to see results in mlm. This is the sort of career you need to constantly be involved with and thinking of. Networking advertising and marketing does not run itself you must run your market. Make your targets always at heart and you will probably always keep working toward them. Deca Durabolin Diet Program your foods forward and check out the food market once per week, at the very least. Eating dinner out is exceedingly costly, so you are more inclined to do when you don't retail outlet routinely. Foods like rice, beans, noodles, and roaster poultry can stretch out to be, the two a evening meal meal as well as a meal for the upcoming time. Tren 100mg Eod On your internet site along with your portable internet site, have links to your social media as well as other affiliated web sites. Business videos on YouTube, Flickr web page, Facebook's webpage, Yahoo+ webpage, or Foursquare any resources that you can provide to your consumers to offer them more information about your business and your identiity. Oral Steroids With Alcohol

canadian online pharmacy - 13.06.2018 - 05:33 [ reagovat ]

canadian pharmacies top best http://canadianonlinexyz.com/ canadian pharmary without prescription

englewMus - 15.06.2018 - 19:38 [ reagovat ]

Не совсем согласен?

AlexeyMus - 29.09.2019 - 09:06 [ reagovat ]

Осторожно, Янченко Дмитрий Михайлович, осторожно мошенник и втягивает людей в блуд Удивительно, но дело Остапа Бендера до сих пор живо и процветает. На такие мысли наталкивают события, происходящие в городе-герое Волгоград. На протяжении многих лет в городе орудует Янченко Дмитрий Михайлович 26.08.1979 г.р., уроженец: г. Волжский, Волгоградская область, директор ООО "Гаскет Технолоджи" ИНН 3435911580. Местные коммерсанты хорошо знают, о ком речь, потому что многие из них уже попадались на его крючек и отдали ему свои деньги в долг, в рост, в бизнес. Навсегда. Секрет Дмитрия Янченко прост: образ жизни не по доходам, красивое времяпрепровождение, умение втираться в доверие обеспечивают ему состоятельных людей в кругу общения, т.е. перспективных жертв. Схема действий мошенника Дмитрия Михайловича Янченко незамысловата: сначала он представляется собственником и руководителем крупного бизнеса, появляется в обществе с людьми того же формата. В последнее время - часто с руководством СМТО ОАО "ВОЛГОГРАДНЕФТЕМАШ" - Исаковым Георгием Владимировичем. После того, такой его образ приживается у перспективной жертвы, он задействует всю свою фантазию при выдумывании поводов для получения от нее денег. При этом Янченко Д.М. 1979 г.р. старается максимально сблизиться с лохом. Совместные попойки, бани и женщины - привычное дело. Но счастье длится недолго. Через месяц другой в совместном проекте Дмитрия Янченко и лоха дела начинают идти из рук вон плохо. Т.е. никак. На последнем этапе авторской преступной схемы Дмитрий Михайлович Янченко делает все, чтобы жертва не обратилась в полицию, а именно: уговоры, обещания, мелкие подачки. После этого начинается новый круг развода. Будьте осторожны!

Harryver - 30.10.2019 - 01:57 [ reagovat ]

sql interview questions sql interview questions and answers sql interview questions pdf sql interview questions for qa sql interview questions amazon sql interview questions 2019 sql interview questions advanced sql interview questions facebook sql interview questions reddit sql interview questions data engineer sql interview questions difficult sql interview questions data analyst sql interview questions developer sql interview questions deloitte sql interview questions ddl dml sql interview questions download https://mikewhellans.com/sql-interview-questions-and-answers/ sql interview questions dataflair sql interview questions experienced sql interview questions examples sql interview questions employee table sql interview questions ey sql interview questions experienced pdf sql interview questions etl sql interview questions expedia sql interview questions for experienced professionals sql interview questions in amazon

Markcagma - 12.11.2019 - 21:40 [ reagovat ]

ищу работу косметологом без опыта работы уборщица с проживанием вакансии в москве взять кредит без справки о доходах пенсионерам как взять кредит в банке одесса ищу работу бухгалтера удаленно минск москва вакансии менеджер с проживанием микрозайм от сбербанк на карту отзывы о работе на дому омск ищу работу фельдшером в нижнем новгороде взять кредит для ип документы вакансии продавец в свадебный салон новосибирск работа диспетчером на дому обучение

inetryconydot - 18.01.2021 - 19:43 [ reagovat ]

Best price Antibiotics in USA Best Price for Antibiotics: Amoxil (Amoxicillin), Cipro, Zithromax, Stromectol, Doxycycline, Flagyl ER (Metronidazole), Augmentin, Cephalexin, Biaxin, Omnicef, Prograf, Flagyl... In ours Online a drugstore all Antibiotics you buy at Incredible prices. Buy antibiotics online NOW and save UP to 80%! Why is your Antibiotics so cheap? There is a number of reasons for that. We do not spend anything on marketing, there are no taxes to be paid as the product comes into the country unregistered, the manufacturer is located in an offshore zone and the production costs are way lower. No child labor is used. How do you ship orders? We can offer 2 shipping methods at the moment: 1. Trackable Courier Service: the packages sent by this postal service can by tracked by the tracking number supplied after the order is shipped. See Tracking Your Package for details. 2. International Unregistered Airmail Buy Antibiotics Online without a prescription! Discount Antibiotics in the usa Amoxicillin sale prices Buy online pill Antibiotics Buy Antibiotics for cheap Antibiotics purchase in united states Order Antibiotics at cheapest possible prices online pharmacy discounted Doxycycline Buy Neurontin Online Without Prescription Needed! Overnight Antibiotics Colorado Discounted Antibiotics online Best buy Antibiotics uk Were to buy Antibiotics online Buy genuine cheap Antibiotics online Buy Antibiotics us online Antibiotics Canada with no prescription Order Online Antibiotics Cheap Buy Antibiotics online canada online Find Clomid prescription Buy real Antibiotics online

BarsukSH - 09.03.2021 - 06:55 [ reagovat ]

GO!!! This phrase was said by the first cosmonaut on Earth - Yuri Gagarin. (Yuri Gagarin) He was the first astronaut on Earth. He was Russian! ... Now Russia is becoming a strong country, gas pipelines, a vaccine against COVID-19, an army. Is this very reminiscent of the communist Soviet Union? How do you think? Now we have total control in our country. I am interested in the opinion of foreigners. ... rolo Gelenter norvatic ПОЕХАЛИ!!

ahejafexema - 04.06.2021 - 19:36 [ reagovat ]

http://slkjfdf.net/ - Arapexz Akuduya xhm.znae.bud-fit.cz.klh.fu http://slkjfdf.net/

eqamuhiguvu - 04.06.2021 - 20:13 [ reagovat ]

http://slkjfdf.net/ - Sedouwisi Itunora mhu.hipf.bud-fit.cz.cqd.of http://slkjfdf.net/

Raymondhar - 07.03.2022 - 13:33 [ reagovat ]

sky pharmacy canada

ulibuifioiji - 23.07.2022 - 16:15 [ reagovat ]

http://slkjfdf.net/ - Etaniku Aialari vdy.znru.bud-fit.cz.ejg.vj http://slkjfdf.net/

upaluheg - 23.07.2022 - 23:20 [ reagovat ]

http://slkjfdf.net/ - Futune Axuyev ybh.pxmj.bud-fit.cz.jax.ti http://slkjfdf.net/

uodupocop - 24.07.2022 - 01:56 [ reagovat ]

http://slkjfdf.net/ - Iqmiagias Alesap dyw.xgqz.bud-fit.cz.mcu.ht http://slkjfdf.net/

Alkarbask - 29.05.2023 - 08:27 [ reagovat ]

ブランド腕時計バッグ財布コピー エルメス(バッグ、時計) シャネル(バッグ、時計)ルイヴィトン(バッグ、時計) ブルガリ時計 グッチ(バッグ、小物) ロレック(時計)オメガ(時計) IWC(時計)FRANCK MULLER(時計)1.最も合理的な価格で商品を消費者に提供致します。2.弊社の商品品数大目で、商品は安めです!商品現物写真。3.数量制限無し、一個の注文も、OKです。4.1個も1万個も問わず、誠心誠意対応します。5.不良品の場合、弊社が無償で交換します。不明点、疑問点等があれば、ご遠慮なく言って下さい。}}}}}} https://www.bagssjp.com/product/detail-9347.html https://www.bagssjp.com/product/detail-5944.html https://www.bagssjp.com/product/detail-6995.html https://www.bagssjp.com/product/detail-5037.html https://www.bagssjp.com/menu/menu_pinpai-5-71.html

nifycict - 30.05.2023 - 20:02 [ reagovat ]

スーパーコピーブランド激安通販専門店!世界一流のスーパーコピーブランド時計、バッグ、財布、アクセサリ最新入荷!商品の数量は多い、品質はよい.海外直営店直接買い付け!商品は全てよい材料と優れた品質で作ります。高質な製品を驚きの低価格で提供して,安心、迅速、確実にお客様の手元にお届け致します。ぜひご来店くださいませ。※ 2023年注文割引開催中,全部の商品割引10% ※ 在庫情報随時更新! ※ 100%品質を保証する。 ※ 送料は無料です(日本全国)!※ 経営方針: 品質を重視、納期も厳守、信用第一!税関の没収する商品は再度無料にして発送します!}}}}}} https://www.wellkopi.com/18365.html

nifycict - 01.06.2023 - 00:00 [ reagovat ]

★品質を重視、納期も厳守、お客様第一主義を貫きは当社の方針です。★驚きの低価格で商品をお客様に提供致します!★早速に購入へようこそ!ブランドスーパーコピーバッグ、財布、時計プラダ スーパーコピー,プラダ 財布 コピー,プラダ 新作 財布ブランド財布コピー,ブランド スーパーコピー 財布,プラダ スーパーコピー 財布,シャネル財布コピールイヴィトン 財布 コピー,ルイヴィトン 財布 コピー 代引き,ルイヴィトン財布スーパーコピー }}}}}} https://www.bagssjp.com/product/detail-5818.html

Kreypolisa - 05.09.2023 - 23:06 [ reagovat ]

Здравствуйте! Приглашаем соискателей на удаленную работу со свободным графиком в сфере интернет маркетинга. На работу приглашаются пользователи, с хорошим пониманием интернета, работе в поисковых системах Яндекс и Google, а так-же умением работать в социальных сетях. Работа удаленная, вне зависимости от страны и региона. Оплата фиксированная (47000Р), оплата возможна в любой удобной валюте не карту. Работа заключается в выполнение ежедневных заданий в интернете. В день вы получаете от 5 до 10 заданий, по времени на выполнение которых в среднем уходит от часа до 3х часов. Возможно задания переносить на другие дни, главное их выполнение до конца каждой недели. Подробности в группе ВК: https://vk.com/kra_m1

Kreypolisa - 06.09.2023 - 19:39 [ reagovat ]

Здравствуйте! Приглашаем соискателей на удаленную работу со свободным графиком в сфере интернет маркетинга. На работу приглашаются пользователи, с хорошим пониманием интернета, работе в поисковых системах Яндекс и Google, а так-же умением работать в социальных сетях. Работа удаленная, вне зависимости от страны и региона. Оплата фиксированная (47000Р), оплата возможна в любой удобной валюте не карту. Работа заключается в выполнение ежедневных заданий в интернете. В день вы получаете от 5 до 10 заданий, по времени на выполнение которых в среднем уходит от часа до 3х часов. Возможно задания переносить на другие дни, главное их выполнение до конца каждой недели. Подробности в группе ВК: https://vk.com/kra_m1

NEJČTENĚJŠÍ

Fyzioterapie Fitnessie

BAZAR

Halenka

Cena: 70 Kč Detail

Další inzeráty z bazaru

Z PORADNY

Poslední dotazy:

NOVINKY

PŘIPRAVUJEME


Bud fit - Copyright 2007 || odkazy