Jdi na obsah Jdi na menu
  

Svatovalentýnská legenda

12.02.2009 l redakce

Čtrnáctý únor se téměř po celém světě slaví jako svátek zamilovaných, se kterým je spojeno předávání drobných dárečků, květin a přáníček zvaných valentýnky. Valentýn je údajně hned po Vánocích nejslavenějším svátkem po celém světě. Během jediného dne změní svého adresáta přes miliardu přáníček. Původ svátku je spojován s antickým Římem a nejstarší dochovaná valentýnka je stará přes 530 let.

Do Česka dorazila valentýnská tradice z anglosaského světa po roce 1989. Svátek má u nás řadu kritiků, kteří jej vnímají pouze jako komerční záležitost, která zde nemá tradici. Stejně jako u Vánoc či Velikonoc ale i v tomto případě platí - samotný svátek za to reklamní a komerční bláznění nemůže a záleží jen na nás, jaký si ho uděláme. Kdo nechce, ať neslaví, kdo chce, ať slaví. A může to být třeba "jen" polibkem nebo pohlazením.

Svatovalentýnská legenda

Legenda kolem existence svatého Valentina jako patrona zamilovaných není úplně jasně historicky doložena. Nejčastěji se uvádí, že oslava svátku je připomínkou památky římského kněze Valentina, který byl popraven 14. února 269.

Kněz Valentin přišel do Říma za vlády císaře Marka Aurelia Claudia zvaného Germanikus (268-270). Okolnosti a důvody jeho popravy vysvětlují dvě verze. Podle jedné z nich byl popraven za to, že proti vůli císaře tajně oddával milence. Císař totiž chtěl vybudovat silné a neporazitelné vojsko, ale měl nedostatek zájemnců o vstup do armády. Což si vysvětloval tím, že dávají přednost lásce a proto dal pro jistotu zakázal všechny sňatky.

Valentin, který za jeho zády přesto tajně milence oddával, byl odhalen, zatčen, uvězněn a nakonec mu byla uťata hlava. Ve vězení se prý Valentin zahleděl do dcery svého dozorce, jíž před krutou smrtí poslal krátký vzkaz končící slovy: "Od Tvého Valentina."

Další legenda popisuje Valentina jako ctnostného a moudrého člověka, který požíval úcty i mezi nekřesťany. Pozval si ho prý k sobě i císař, který pak nařídil prefektovi, aby ho u sebe ubytoval. Prefekt měl krásnou ale nevidomou dceru a požádal Valentina, aby se za ní modlil. Valentin, který se do dívky zamiloval, tak učinil a ona znovu prohlédla. Zvěst o zázračném uzdravení se rychle roznesla a rozlítila pohany. Ti odmítli v zázrak uvěřit a vtrhli do domu prefekta, Valentina odvedli a za městem ho sťali.

Podle historiků má však den svatého Valentina má pohanský původ a je křesťanskou podobou starořímských luperkálií. To byl svátek na počest fauna Luperka, ochránce stád před vlky, který se slavil v polovině února. Mladí lidé se v onen den spojovali do párů na základě losu. Ti, které los spojil, si museli být po celé luperkálie věrni.

Valentýnky

Nejstarší dochovaná valentýnka, která je uložena v Britské knihovně v Londýně, je vlastně milostný dopis, který 14. února 1477 zaslala Margery Brewsová svému snoubenci a "milovanému Valentýnovi" Johnu Pastonovi. Svěřuje se v něm, že již požádala svou matku, aby se u otce přimluvila za větší věno.

První pergamenové "valentýnky" se údajně objevily už v 10. století a podle některých výkladů to byly první pohlednice s blahopřáním v historii. V Anglii 12. století si lidé posílali anonymní vyznání lásky. Nejstarší známý pohled s valentýnkou v podobě milostné básně údajně napsal v roce 1415 vévoda Charles Orleánský své ženě z vězení v londýnském Toweru.

Z Anglie se ve 14. století svátek rozšířil do Francie a Belgie. Americká tradice valentýnek prý sahá do roku 1629, kdy John Winthrop, jenž se později stal guvernérem jedné z kolonií, před odjezdem na americký kontinent napsal 14. února své ženě milostné vyznání. Po první světové válce se USA staly valentýnskou velmocí, která produkuje největší počet přání. Američané také utratí nejvíce peněz za dárky.

DiskuzeCAPTCHA Image


[ Jiný obrázek ]


NEJČTENĚJŠÍ

Fyzioterapie Fitnessie

BAZAR

Halenka

Cena: 70 Kč Detail

Další inzeráty z bazaru

Z PORADNY

Poslední dotazy:

NOVINKY

PŘIPRAVUJEME


Bud fit - Copyright 2007 || odkazy